Print deze pagina


Evi van de Meer, coördinator brede buurtschool

"Taal100 is voor ons een mooi leerproces geweest. Met collega’s hebben we al lerend en denkend gewerkt aan verbetering van onze resultaten op het gebied van taal. We hebben helder gekregen welke stappen we willen zetten binnen ons taalbeleid. De didactische lijn voor woordenschat en begrijpend lezen is nu duidelijk en overzichtelijk voor iedereen. Hierdoor is het gehele team op de juiste wijze aan het werk met woordenschat en begrijpend lezen en ben ik ervan overtuigd dat dit zich zal vertalen naar verbetering van de resultaten. Doordat het traject wordt gevolgd door een grote groep collega’s is de betrokkenheid hoog en vervullen deze collega’s een coachende en begeleidende rol binnen het gehele team. Het Taal100 traject is essentieel en zeer waardevol geweest voor de verandering en verbetering van ons taalbeleid en taalonderwijs."

Maarten Schoemaker, leerkracht

"Als leerkracht ben je een groot deel van de dag bezig met taal. Uitleggen, aanleren, overdragen, toelichten, corrigeren de ganse dag. Maar hoe efficiënt is ons taalgebruik? Wat worden onze leerlingen er wijzer van? Vragen om eens over na te denken. Taal100 zet aan het denken over taal en aan er bewust mee om te gaan. Door taal 100 hebben wij keuzes gemaakt. Wij hebben gekozen voor een bewezen effectieve aanpak op het gebied van woordenschatonderwijs en begrijpend lezen. Heel bewust."

Jose Oliehoek, directeur

"Wij zijn nu voor het derde schooljaar actief met Taal100 bezig onder begeleiding van Sardes. Wij zijn erg blij met de begeleiding van dit traject. Wat het zo goed maakt, is dat het team begeleid wordt in het actief verbeteren van het taalonderwijs op een taaldomein dat je zelf uitkiest. Er wordt erg opbrengst- en doelgericht gewerkt. Het is een methodiek en staat los van het gebruik van welke taalmethode dan ook. Het geeft leerkrachten inzicht in hun handelen en hoe zij zelf het taalonderwijs aan kinderen kunnen verbeteren door kritisch naar hun eigen leerkrachthandelen te kijken en hun didactische vaardigheden te vergroten." 

Naar boven