Print deze pagina


Aanbevolen literatuur

In het Taal100 boek staat achter ieder hoofdstuk (en in hoofdstuk 2 achter ieder taaldomein) een lijst van interessante literatuur waarmee u zich verder in het onderwerp kunt verdiepen. Omdat er regelmatig nieuwe interessante literatuur wordt uitgebracht, gebruiken wij deze omgeving om u up-to-date te houden. U vindt hier recente  artikelen binnen de domeinen begrijpend lezen, woordenschat, spelling, technisch lezen, mondelinge communicatie en leesbevordering.

 

Begrijpend lezen

 • Basiskennis: alles wat je moet weten over effectief begrijpend lezen

Effectiever en efficiënter werken aan begrijpend lezen (Stoeldraaijer & Förrer)

 

 • Vier interessante artikelen over begrijpend lezen samengevat en toegelicht

Brochure "voor u gelezen" (Hereijgens, Kraal, Saab, Broekhof en de Bruijne)

 

 

 

 • Een Didaktief special over begrijpend lezen

Special_Didaktief_begrijpend_lezen

 

 

 

 • Resultaten boeken met Nieuwsbegrip XL

Resultaten boeken met Nieuwsbegrip XL (van Hasselt)

 

 • Een leesdip in groep 6? Of is er iets anders aan de hand?

Nieuw licht op de leesdip (Keijsers, van der Horst en Wolfgram)

 

 • Het naadje van de kous: begrijpend lezen (voor gevorderden)

Woordenschat

 • Basiskennis: woordenschatontwikkeling en woordenschatonderwijs

Een goede woordenschat (Vernooy)

 

 • Drie uitjes? Nee, vier uitjes! En meer over woordenschat en de viertakt

Meer en beter woorden leren (Verhallen)

 

 • Werken met de Viertakt in het kort: de kwaliteitskaart van School Aan Zet

Schoolaanzet: kwaliteitskaart_de_Viertakt

 

 • De eerste 1001 Nederlandse woorden die anderstalige kinderen moeten leren

Duizend en één woorden (Bacchini, Boland, Hulsbeek, Pot & Smits)

 

 • Het naadje van de kous: woordenschatontwikkeling (voor gevorderden)

Woordenschatontwikkeling in het basisonderwijs (Bonset & Hoogeveen)

 

 • De woordenschatkloof van 30 miljoen: het belang van de ouders

The early catastrophe (Hart & Risley)

 

Spelling

 • Spellingresultaten verbeteren: praktische tips

Schoolaanzet: kwaliteitskaart_tips_voor_betere_spellingresultaten

 

 

 • Opbrengstgericht werken aan spelling met je LOVS

Zicht op spelling (Hollenberg)

 

 • Het naadje van de kous: spelling (voor gevorderden)

Spelling in het basisonderwijs (Bonset & Hoogeveen)

 

Technisch lezen

 • Basiskennis: technisch lezen, woordenschat en leesstrategieën

Effectief leesonderwijs nader bekeken (Vernooy)

 

 • Praktische richtlijnen voor technisch lezen in groep 3

Schoolaanzet: kwaliteitskaart_effectief_aanvankelijk_lezen_in_groep_3

 

 • Praktische richtlijnen voor voortgezet technisch lezen

Schoolaanzet: Kwaliteitskaart_opbrengstgericht_werken_aan_voortgezet_technisch_lezen

 

 • Praktische richtlijnen: datamuur en groepsplannen technisch lezen

Schoolaanzet: kwaliteitskaart_datamuur _en_groepsplan_technisch_lezen

 

 • Het naadje van de kous: technisch lezen (voor gevorderden)

Technisch lezen in het basisonderwijs (Bonset & Hoogeveen)

 

Schrijven

 • Praktische suggesties voor het schrijfonderwijs op de basisschool

Schoolaanzet: kwaliteitskaart_het_onderwijs_in_het_schrijven_van_teksten

 

 • Uitwerking van schrijven in het referentiekader voor het basisonderwijs

Leerstoflijnen schrijven (van Gelderen)

 

 • Het naadje van de kous: schrijven (voor gevorderden)

Schrijven in het basisonderwijs (Bonset & Hoogeveen)

 

Mondelinge communicatie

 • Tien tips voor het stimuleren van mondelinge taalvaardigheid

Het stimuleren van mondelinge taalvaardigheid op de basisschool (Gijsel)

 

 • Het naadje van de kous: mondelinge taal (voor gevorderden)

Mondelinge taalvaardigheid in het basisonderwijs (Bonset & Hoogeveen)


Leesbevordering

 • Van leesmotivatie naar taalprestatie: praktische tips voor leerkrachten

Van leesmotivatie naar taalprestatie (Broekhof & de Pater)

 

 • Meer lezen, beter in taal: effecten van lezen op de taalontwikkeling (brochure)

Meer lezen, beter in taal - po (Broekhof, 2017)

Meer voorlezen, beter in taal (Broekhof, Nijhof, 2017)

 

 • Leesgedrag en –voorkeuren van basisschoolleerlingen

Van woordjes naar wereldliteratuur (Huysmans)

 

 • Lezen loont een leven lang: het befaamde onderzoek van Mol & Bus

Lezen loont een leven lang (Mol & Bus)

 

 • Interview met leesbevorderingsgoeroe Aidan Chambers

Interview uit Didaktief met leesbevorderingsgoeroe Aidan Chambers (Ros)

 

 • Interessante feiten over lezen en leesonderzoek

Leesmonitor.nu: het magazine

 

 • Onderzoek laat zien: lezers halen hogere Cito-scores! (voor gevorderden)

Relaties tussen leesgedrag en Cito-scores van kinderen (Kortlever en Lemmens)

 

Naar boven