Print deze pagina


De Taallijn

De Taallijn is een werkwijze om de taalontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren. De Taallijn kan los worden ingezet, maar is geen vervanging van een VVE-programma. De Taallijn is oorspronkelijk juist ontwikkeld ter versterking van bestaande VVE-programma’s. De Taallijn is ontwikkeld door het Expertisecentrum Nederlands en Sardes, in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De Taallijn richt zich op vijf speerpunten: 

  • Mondelinge taal
  • Werken aan woordenschat
  • Beginnende geletterdheid
  • Ouderbetrokkenheid 
  • ICT en multimedia

Via het werken met een activiteitencyclus leren leidsters, leerkrachten en studenten diverse vaardigheden (behorende bij de speerpunten) toe te passen. 

Taal100 is een vervolg op de Taallijn. Taal100 is ontwikkeld voor groep 1 tot en met 8 van het basisonderwijs en werkt net als de Taallijn volgens de uitgangspunten van interactief taalonderwijs. 

Er is een grote groep voorschoolse en vroegschoolse instellingen die met de Taallijn werkt. Zij werken volgens de aanpak van de Taallijn en gebruiken daarbij de uitgewerkte activiteitencycli. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten van groep 1 en 2 kunnen zich ook nu nog laten scholen in de Taallijn.